Контакти

Гюнеш Шабанов Солаков

Частен съдебен изпълнител Рег № 761

Район на действие - Съдебен окръг Разград

Адрес на кантората

гр.Кубрат, пл. "Възраждане" №5, ет.2, стая 10, 11, 12

Адрес за кореспонденция

гр.Кубрат, пл. "Възраждане" №5, ет.2, стая 10, 11, 12

Телефони

0838/ 7 34 55  ;  Мобилен: 0888 591 436

Електронна поща

 gusolakov@abv.bg

За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.